Începuturile învăţământului liceal (1953-1960)

Data de naşere a învăţământului liceal in Comăneşti este 1 septembrie 1953, când ia fiinţă oficial Liceul Seral Comăneşti. Liceul seral a funcţionat în primii ani (1953-1957) în fosta casă Kraievschi, aflată pe locul actualei Şcoli Speciale Comăneşti. Clădirea a fost amenajată în 1950 pentru a fi transformată din casa de locuit în spaţiu de învăţământ. În această clădire a funcţionat şi liceul de zi in primul an.

În primul an, puţini muncitori de pe şantiere sau de la mină au solicitat înscrierea la liceul seral; în schimb, şcoala a fost luată cu asalt de alte categorii de tineri, care nu şi-au putut permite sa urmeze liceul de zi în alte localităţi, situaţie perpetuată până la înfiinţarea liceului de zi in Comăneşti.

Selectarea cadrelor didactice s-a făcut în cele două şcoli elementare, de băieţi şi de fete. Liceul Seral a fost organizat în cadrul Şcolii Elementare de Băieţi, al cărei director era prof. Gheorghe Podoleanu, profesor care, implicit, a cumulat si funcţia de director al Liceului seral pe anul 1953-1954. Deşi forma o structură unită cu Şcoala de Băieţi, „Liceul Seral” a primit denumire distinctă şi avea ştampilă proprie.

Primii trei ani de învăţământ liceal cu seral au fost consideraţi ca o etapă de tranziţie către Şcoala Medie cu ciclurile complete de zi şi seral.

La invitaţia unor părinţi din şcolile comăneştene şi a conducerii Şcolii Medii, s-a obţinut aprobarea Ministrului Învăţământului pentru înfiinţarea Liceului de zi la Comăneşti. După înţelegerea la nivel ministerial, s-a trecut la acţionarea concretă pe plan local şi astfel la 19 noiembrie 1959 se încheie minuta protocol prin care localul Şcolii SFU (actual) trece in folosirea Şcolii Medii Comăneşti începând cu data de 1 iulie 1960.

Anii 1960-1973

Şcoala funcţionează ca liceu teoretic, cu secţii de zi si seral, având in structură şi ciclurile primar si gimnazial.

Anii 1973-1990

Liceul a fost transformat în liceu industrial, fără ciclurile primar si gimnazial, dar având în structură diferite forme de pregătire profesională: şcoala profesională, şcoala de maiştri, ucenicie la locul de muncă ş.a.; a funcţionat, de aseamenea, şi forma de învăţământ seral.

Anii 1990-prezent

Se revine la învăţământul liceal teoretic, organizat în paralel cu învăţământul tehnologic (liceal de specialitate, profesional, complementar, SAM, şcoala de maiştri), precum şi cu liceul seral şi forma de frecvenţă redusă.